Priser

Priser

Honorarliste

pr 1 oktober 2017

Viggo Kragh Jørgensen

Lægehuset i Thyborøn

 

Praksis har overenskomst med Sygesikringen. Det betyder som hovedregel at sygdomsbehandling for gruppe 1 patienter med sygesikringsbevis er gratis og for gr 2 beregnes et honorar afhængig af ydelsen.

 

Udlændinge behandles efter regler i EU. Det er som regel gratis for patienten, når der forevises gyldigt sygesikringskort.

 

Privatkonsultation pris 500 kr pr påbegyndt kvarter.

Tillægsydelser Dobbelt takst fra Honorartabel rundet op til nærmeste 100.

 

Km takst 4,06 kr pr 1 oktober 2017

 

Sygebesøg der ligger ud over overenskomsten med sygesikringen med privattakst, pr påbegyndt halve time. Tiden regnes fra udkørsel fra lægehuset og tilbage.(Typisk turister uden sygesikring).

 

Forsikringsattester og udtalelser honoreres efter overenskomst med PLO og Lægeforeningen. Attester, udtalelser og forsikringsselskaber uden overenskomst betaler efter timetakst.

Kørekortattest 400 kr + moms.

Sygemelding: 500 kr

 

Lægetimetaksten i klinikken er 1500 kr. pr påbegyndt halve time.

Personaletimetaksten i klinikken er 750 kr pr påbegyndt halve time.

 

 

Autoriseret vaccinationscenter

 

Vaccination betales med privat konsultation + vaccinens pris.

Influenza og lungebetændelsesvaccination til specialpris

 

Søfartslæge.

Helbredsattest for søfarende 674 kr.+ moms (1. oktober 2017)

 

Akupunktur.

Tilmeldte gr. 1 patienter gratis

Passanter betaler privathonorar.

Til gruppe 2 patienter yder sygesikringen en delvis dækning af honoraret.

 

 

Moms: For visse attester betales moms.