Præhospitalsbehandling

Ugeskrift for læger

Jørgensen VRK, Wahlgren C. Lægelig førstehjælp. Almen praksis en skjult ressource? Ugeskr Læger 2002;164(43):5057.

ugeskr6.doc