Pædiatri

Ugeskrift for Læger

Jørgensen VRK, Wulff K. Lampeolie forgiftning hos børn.Ugeskrift for Læger 1984;146: 881-2

Lampeolie1.doc