Månedsskrift for praktisk Lægegerning

Talevski K, Jørgensen VK. Journalindsigt i praksis.Månedskr Prakl Lægegern 2004;82:985-90.

Månedsskrift 8