Akupunktur

NYCONYT

Aktuel information til læger fra Nycomed

Rosted P, Jørgensen VK. Hvad bruger danske læger akupunktur til ? Hvilke resultater opnår de? Nyconyt1/99 Marts

Akupunktur1.doc

 

Akupunktur

Dansk Medicinsk Selskab for akupunktur

Rosted p, Jørgensen VK. Er der en sammenhæng mellem forekomsten af alvorlige bivirkninger ved akupunktur og behandlerens kvalifikationer? Akupunktur 2000;1;6-9.

Akupunktur2.doc

 

Rosted P, Jørgensen VK. Hvad bruger danske læger akupunktur til, hvilke resultater opnår de, og svarer de opnåede resultater til hvad der er vist i kontrollerede undersøgelser? Akupunktur;2000;2:5-10.

Akupunktur3.doc

 

Jørgensen VK, Rosted P. Flergangsakupunkturnåle, en teoretisk smittevej for Creutsfeldt-Jacobs sygdom. Akupunkur 2001;1:10-11.

Akupunktur4.doc

 

Rosted P. Jørgensen VK. Akupunktur og bivirkninger-en spørgeskemaundersøgelse. Akupunkur 2001;4:6-7.

Akupunktur5.doc

 

Ugeskrift for Læger

Rosted P, Jørgensen VRK. Posttraumatisk refleksdystrofi-er akupunktur en mulighed? Ugeskr Læger 2004;166:3004-5.

uge2.pdf

 

Jørgensen VRK, Rosted P.Flergangsakupunkturnåle er en potentiel risiko for overførsel af prionsygdomme. Ugeskr Læger 2001;163:1295-6.

Uge3.doc

 

Acupuncture in Medicin

Rosted P, JørgensenVK. Reusable acupuncture needles a potential risk for transmitting Prion disease. Acupuncture in Medicine 2001;19(1):71-72.

Acupuncture1.pdf

 

Rosted P, Jørgensen VRK. Acupuncture Treatment of Pain Dysfunktion Syndrome after Dental Extraction. Acupuncture in Medicine 2002;20(4):191-2.

acupuncture2.pdf

 

Rosted P, Jørgensen VRK. Acupuncture used in the management of pain due to arthropathy in a patient with Haemophilia. Acupuncture in Medicine 2002;20(4):193-5.

Arcupuncture3.pdf

 

Deutsche Zeitschrift für Akupunktur

Jørgensen VK, Rosted P. Reusable acupuncture needles, a potential risk for transmitting prion disease. Deutsche Zeitschrift für Akupunktur 2003.45:26-27.

Deutsche Zeitschrift1.doc

 

Tandlægebladet

Rosted P, Jørgensen VK. Akupunktur: en mulig behandlingsform ved Pain Dysfunktion Syndrome. Tandlægebladet 2003;13:1018-19.

Tandlage1.pdf